نیم پلاک

سلام خوش آمدید

محققان طی انجام یک پژوهش جدید دریافتند که دلیل اینکه هواپیماها در هوای گرم و مرطوب قادر به پرواز نیستند، رطوبت یا گرمای زیاد هوا نیست بلکه چگالی هوا است.

  • ۹۶/۰۴/۰۱
  • .... ....
پیوندها